ม.ศรีปทุม จับมือ TERO Entertainment หารือทำความร่วมมือจัดทำหลักสูตรใหม่

ส่งข่าว-0.jpg 414912-1.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ และผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมประชุมหารือในการทำความร่วมมือหลักสูตรใหม่ร่วมกับ บมจ. เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ โดยมี ดร.โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ Ms. Sarah Chong Board Managing Director Live Company Group และคณะ เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ ณ ห้องบุษกร ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง