ม.ศรีปทุม จัดงานแสดงความยินดีพร้อมมอบรางวัลแห่งความสำเร็จ นศ.คณะดิจิทัลมีเดีย คว้ารางวัลระดับนานาชาติ “Medallion for Excellence”

LINE_ALBUM_พิธีมอบรางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงา_7-0.jpgLINE_ALBUM_พิธีมอบรางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงา_9-1.jpg

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานแสดงความยินดีและมอบรางวัลแห่งความสำเร็จ โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมอบเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ นายเจษฎาภรณ์ แก่นนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เป็นนักศึกษาตัวแทนเยาวชนไทยสาขาการออกแบบเกมสามมิติ (3D Digital Game Art) ไปคว้ารางวัลเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46 (Worldskills Competition 2022 Special Edition) ที่เมืองโกยาง สาธารณรัฐเกาหลี และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุน พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย ได้กล่าวสรุปรายงานผลงานแข่งขัน ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า นับเป็นความภูมิใจของเหล่าคณาจารย์และเพื่อนๆ ที่นักศึกษาของเราได้มีโอกาสแสดงศักยภาพระดับนานาชาติ และได้รับรางวัลเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) สาขาการออกแบบเกมสามมิติ (3D Digital Game Art) จากการแข่งขัน Worldskills Competition 2022 Special Edition (คะแนนมากกว่าอังกฤษและญี่ปุ่น) แสดงถึงศักยภาพของเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลก
ซึ่งโอกาสนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน ท่านอธิการบดี SPU ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโอกาสให้นักศึกษาสำหรับการหาประสบการณ์ การเรียนรู้จากโลกภายนอก และได้มีดำริให้จัดงานเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษา และยังได้มอบเงินรางวัลเพิ่มเติมให้กับ นักศึกษาอีกจำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่นักศึกษาและเยาวชนไทยที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จ ยิ่งๆขึ้นไป
นอกจากนี้ในความสำเร็จครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทีมงานคณะดิจิทัลมีเดีย ผู้บริหาร และอาจารย์ ที่ดูแลสนับสนุน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด รวมถึงเพื่อนๆนักศึกษา ที่ร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับ เจษฎาภรณ์ ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง