มูลนิธิอินเทอร์เน็ตโซไซตี้ประกาศมอบทุนสนับสนุนรอบใหม่เพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่นของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์.jpg

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตโซไซตี้ (Internet Society Foundation) ประกาศมอบทุนสนับสนุนรอบใหม่ผ่านโครงการความยืดหยุ่น (Resiliency Grant Program) ขององค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นให้กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เงินทุนนี้จะสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในชุมชนที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าชุมชนเหล่านี้มีความพร้อมและความสามารถในการต้านทานผลกระทบของภัยพิบัติที่มีต่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

“การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือสำคัญเมื่อเกิดภัยพิบัติ ทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและผู้ที่ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน” คุณซาราห์ อาร์มสตรอง (Sarah Armstrong) กรรมการบริหารมูลนิธิอินเทอร์เน็ตโซไซตี้ กล่าว “เงินทุนสนับสนุนเหล่านี้จะช่วยเหลือชุมชนในการฟื้นฟูการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อจำเป็น รวมถึงช่วยเพิ่มความพร้อมและเสริมสร้างขีดความสามารถและความยืดหยุ่นในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในอนาคต”

ตัวอย่างโครงการที่มูลนิธิจะให้การสนับสนุนประกอบด้วย โครงการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในชุมชน โครงการปกป้องดาต้าเซ็นเตอร์และศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IXP) จากภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อม โครงการปกป้องสายเคเบิลใต้ทะเล และ/หรือ สถานี รวมถึงโครงการสนับสนุนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่ออัปเกรดโครงสร้างพื้นฐาน

องค์กรที่กำลังดำเนินโครงการทั่วโลกโดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากเราประกอบด้วย ศูนย์ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศด้านภัยพิบัติ (Information Technology Disaster Resource Center) ในสหรัฐอเมริกา, สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute for Electrical and Electronics Engineers) ในอินเดีย, องค์กรเฮลป์.เอ็นจีโอ (Help.NGO) ในสหรัฐอเมริกา, เครือข่ายการศึกษาวิจัยยูกันดา (Research Education Network Uganda หรือ RENU) และองค์กรโทรคมนาคมไร้พรมแดน (Telecoms Sans Frontieres หรือ TSF)

โครงการความยืดหยุ่นของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตโซไซตี้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 15 กันยายน 2566 โดยจะมอบเงินทุนสนับสนุน 250,000 ถึง 500,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่โครงการที่ใช้เวลาไม่เกิน 12 เดือน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุนและขั้นตอนการสมัครได้ที่ https://www.isocfoundation.org/grant-programme/

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตโซไซตี้

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตโซไซตี้ (Internet Society Foundation) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมผลลัพธ์เชิงบวกของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อผู้คนทุกที่ทั่วโลก ทางมูลนิธิยึดมั่นในวิสัยทัศน์อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกคน (Internet for Everyone) โดยสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์และช่วยเหลือชุมชนในการปลดล็อกศักยภาพของอินเทอร์เน็ตเพื่อจัดการกับความท้าทายมากมายทั่วโลก ทางมูลนิธิมอบเงินทุนสนับสนุนหลากหลายภาคส่วนให้แก่หน่วยงานในเครือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร รวมถึงบุคคลทั่วไปที่อุทิศตนเพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เปิดกว้าง เชื่อมต่อทั่วโลก ปลอดภัย และเชื่อถือได้

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1866485/Internet_Society_Foundation_Logo.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Media123

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง