มีนาแล้ว #DEK65 มีที่เรียนแล้วหรือยัง? โปรแรง! ทุน SPU โควตา 15,000 บาท สำหรับ ม.6, ปวช., กศน.

โปรแรง! ที่ SPU
#Dek65 ม.6 / ปวช. / กศน.
รับทุนการศึกษา SPU โควตา 15,000 บาท*
สมัครและลงทะเบียนออนไลน์
คลิก : www.spu.ac.th/apply/quota65
วันนี้ – 16 มี.ค. 65
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
หรือ 0614205641-4
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ทุนการศึกษา #SripatumUniversity #SPU #portfolio #SPU #Dek65 #TCAS65 #GATPAT65 #ONET65

800-1-0.jpg 800-1-1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง