มิวเซียมสยาม เปิดหลักสูตร Museum Academy 2022

มิวเซียมสยาม เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียน Museum Academy 2022 โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ เรียนฟรี 25 คน / หลักสูตร สมัครได้ที่ https://www.museumsiam.org/MA2022 ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมชั้นเรียน วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมชั้นเรียน ภายในวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2565 โดยรายละเอียดของ 3 หลักสูตรของ Museum Academy 2022 โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ มีดังนี้

หลักสูตรที่ 1 เริ่มเรียนในวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2565

เรื่อง Digital Media for Online Museum การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่องานพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ โดย ยิ่งศิวัช ยมลยง และ echo เรียนรู้ทักษะการทำสื่อดิจิทัล โดยเริ่มจากกระบวนการเลือกเนื้อหา วิธีนำเสนอ การตัดต่อ รวมถึงการบริหารสื่อออนไลน์ เพื่อทำให้พิพิธภัณฑ์กับผู้ชมอยู่ใกล้กันเพียงปลายนิ้ว การอบรมครั้งนี้เน้นกระบวนการผลิตคลิปเสียงเพื่อทำพอดแคส และคลิปวิดีโอเพื่อการสื่อสารสำหรับพิพิธภัณฑ์
เหมาะสำหรับ ผู้สนใจด้านการทำสื่อออนไลน์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ผู้สนใจงานดิจิทัลมิวเซียม ภัณฑารักษ์และนักการศึกษาที่ต้องการผลิตสื่อดิจิทัลได้ด้วยตนเอง

หลักสูตรที่ 2 วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2565

เรื่อง Storytelling and Creative Drama in Museum ละครสร้างสรรค์ในการทำเรื่องเล่าของพิพิธภัณฑ์ โดย บุญพงษ์ พานิช และ Cherry Theatre โรงละครเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้วิธีการเล่าเรื่อง เพื่อให้หยิบยกประเด็น เชื่อมโยงเรื่องเล่าจากวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ โดยใช้ทักษะละครสร้างสรรค์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านบทบาทสมมุติ สร้างจินตนาการความรู้คิดอย่างอิสระ และมุ่งเน้นการสร้างวิธีพัฒนาผู้ชมในพิพิธภัณฑ์ให้เต็มศักยภาพ
เหมาะสำหรับ นักเล่าเรื่อง นักการศึกษา ภัณฑารักษ์ ผู้นำชมในพิพิธภัณฑ์

หลักสูตรที่ 3 วันที่ 10 – 12 กันยายน 2565

Futures by Design: How Museums can Use Systems Thinking to Design Actionable Futures การคิดเชิงระบบเพื่ออนาคตพิพิธภัณฑ์ โดย ดร.ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์ และ ศิรษา บุญมา เรียนรู้การออกแบบความคิดเชิงระบบ (System Thinking) และแนะนำกระบวนการออกแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน (Transition Design) ร่วมคิดเพื่อหาแนวทางการทำพิพิธภัณฑ์ในมิติต่างๆ
เหมาะสำหรับ ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ ภัณฑารักษ์ นักการศึกษา ผู้สนใจกระบวนการเรียนรู้ นักวางแผนพิพิธภัณฑ์

Museum-Academy-2022.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท ทริปเปิล เอท ไอเดียส์ จํากัด

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง