มะเร็งปากมดลูก ยิ่งรับวัคซีนเร็ว ยิ่งป้องกันได้มาก พบกับแพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ที่โรงพยาบาลธนบุรี2

อัตราผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกยังครองแชมป์อันดับหนึ่งของหญิงไทย เสียชีวิตสูงถึงวันละ 14 คนปัจจุบันมะเร็งปากมดลูกสามารถรักษาให้หายได้ ถ้ารักษาตั้งแต่ระยะแรก ๆ และมีวัคซีนป้องกัน

วัคซีนHPV สามารถฉีดได้ตั้งแต่ผู้หญิงที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ซึ่งจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงกว่าและนานกว่า
มีประสิทธิภาพดีป้องกันได้ 70-90% ช่วงอายุที่แนะนำคือ 9 -26 ปี ส่วนผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ววัคซีนจะป้องกันการติดเชื้อสายพันธ์ที่ยังไม่เคยมีการติดมาก่อนและการติดเชื้อซ้ำในสายพันธุ์เดิม จึงยังได้ประโยชน์จากการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฉีดทั้งหมด 3 เข็ม ครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรก 1-2 เดือน
และครั้งที่ 3 หลังจากครั้งแรก 6 เดือน การป้องกันมะเร็งปากมดลูก สามารถทำได้โดยการลดพฤติกรรมเสี่ยงและการตรวจแปปสเมียร์อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการฉีดวัคซีนHPV หากทำร่วมกันทั้งสองวิธีจะได้ผลดีที่สุด ในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก : https://www.thonburi2hospital.com/package-detail.php?id=242
ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
คลินิกสูติ-นรีเวช โทร 02-487-2100 ต่อ 5247, 5248
คลินิกกุมารเวช โทร 02-487-2100 ต่อ 5228, 5229
Website: https://www.thonburi2hospital.com/
TikTok: @thonburi2hospital
Line: @Thonburi2hospital Facebook: Thonburi2Hospital โรงพยาบาลธนบุรี2

#โรงพยาบาลธนบุรี2 #วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก #วัคซีนมะเร็งปากมดลูก #มะเร็งปากมดลูก #มะเร็ง #มดลูก

2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Thonburi2 Hospital

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง