มรภ.ลำปาง ศึกษาดูงานโรงเรียนประถมสาธิต มรภ.พระนคร และศูนย์สาธิตการบริบาลฯ

3 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร และครูผู้สอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้อำนวยการ เข้าศึกษาดูงานการบริหารหลักสูตร การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมี ดร.ธัชทฤต เทียมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต และอาจารย์ชุลีกร เลิศประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตการบริบาลฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึกษาทั้งสองแห่งให้การต้อนรับ กล่าวแนะนำโรงเรียนและพาเยี่ยมชมสถานที่

DUpnru01.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง