มรภ.พระนคร มอบน้ำดื่มศูนย์พักคอยเขตบางเขน

21 ก.พ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมเป็นกำลังใจ มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค ให้กับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางเขน(ศูนย์กีฬารามอินทรา ซอยรามอินทรา 5) เพื่อสนับสนุนการทำงาน บริการน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับบริโภคอย่างเพียงพอให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์พักคอย และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี ศรีคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี และอาจารย์มลฤดี กี่เอี่ยน เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ส่งมอบน้ำดื่มให้แก่ นางพิชามญช์ คุณาโรจน์รัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางเขน ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารเรียนและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

01.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง