มรภ.พระนคร พลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู จัดประชุมทำแผนจัดการเรียนรู้เชิงรุก อบรมครูในเขตพื้นที่บริการ กรุงเทพมหานครโซนเหนือ

ARpnru1.jpg

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการประชุมการทำแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (activity Learning Implement plan) โครงการพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องเบญจรัตน์ชั้น 1 โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ประจำเขต วิทยากรจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
โครงการดังกล่าว กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการวิจัยและพัฒนา โครงการการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียน การสอนของครูในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยจากการเรียนการสอนแบบ Passive Learning สู่ Active Learning ด้วยรูปแบบ School-integrated Learning (Reinventing Teaching and Learning Process of School Under the Jurisdiction of Phranakhon Rajabhat University through the School-Integrated Learning Approach) ภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น แก่หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโซนเหนือ ได้แก่ เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว และเขตมีนบุรี โดยกระบวนการดำเนินงานจะมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ให้แก่ครูผู้สอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่บริการต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง