มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันราชภัฏ”

14 ก.พ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาส “วันราชภัฏ” และการครบรอบ 130 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าอาคารเรียนและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

NKN001-1.jpg NKN005-0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง