มธ.พัฒนาหลักสูตรใหม่ รับสังคมผู้สูงอายุ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ จับมือกับ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Senior Care) และการดูแลผู้มีสภาวะสมองเสื่อมที่เข้มข้น เสริมความต้องการของตลาดสังคมผู้สูงอายุ เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติรวม 70 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ที่มีใจรักในการดูแลผู้สูงอายุ และต้องการนำไปประกอบอาชีพ เมื่อเรียนจบสามารถนำใบประกาศนียบัตร ใช้สมัครงานได้ทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน นี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่าศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติให้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นปัญหาที่ท้าทายมากสำหรับสังคมไทย เนื่องจากวันนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว และในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด คือมีผู้สูงอายุในวัย 60 ปีขึ้นไปราว 25% ดังนั้นจึงต้องเตรียมการอย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับปัญหาผู้สูงอายุทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ
โดยคณะฯได้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งเว็บไซด์ เพซบุ๊กเพจ และไลน์ ในชื่อ “เรดดี้ ซีเนียร์” (Ready Senior) ขึ้นเป็นศูนย์กลางการสร้างสังคมสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อให้ความรู้ ยกระดับความสามารถด้านอาชีพ การดูแลตัวเอง รวมทั้งประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างมาตรการเชิงป้องกันสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ
โครงการของเราได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยได้ลงนามเอ็มโอยูร่วมออกแบบหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และผู้เป็นโรคสมองเสื่อมที่จะอบรมผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ให้สามารถดูแลตัวเอง คนในครอบครัว ตลอดจนต่อยอดไปสู่อาชีพผู้ดูแลคนสูงอายุ ซึ่งอาชีพนี้จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคตอันใกล้ ติดต่อสอบถามได้ที่
Facebook : Ready Senior เรดี้ซีเนียร์

B49BB0A9-100B-41AB-9B74-F4DCC42AE1E4.jpeg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง