มจพ. มอบเครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ 3 เครื่องให้วัดเพื่อช่วยเหลือชุมชน ข้าวสาร 12 ตัน

TON_8788-.1.jpg

อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไปพร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายสุรเดช บัวทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ชาตรี รัตนวงศ์และชมรมศิษย์เก่าช่างเขียนแบบเครื่องกล มจพ. และทีมผู้วิจัย รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี และผศ.ดร.สถาพร วังฉาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้มอบเครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ ให้แก่ วัดกำแพง วัดสังฆทาน และวัดชะลอ รวมจำนวน 3 เครื่องพร้อมข้าวสาร 12 ตันรายละเอียดดังนี้
เวลา 12.00 – 13.00 น.ถวายแด่ พระครูโกศสปริยัติวงศ์ (เจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบล) เจ้าอาวาสวัดกำแพง ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
เวลา 13.00– 13.20 น.ถวายแด่ พระอาจารย์วารินทร์ นรินโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทานต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรีจำนวน 1 เครื่อง
เวลา 13.20 – 14.10 น.ถวายแด่ พระครูปลัดทนงค์ ฐิตรํสี เจ้าอาวาสวัดชลออ.บางกรวย จ.นนทบุรี
เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติเป็น“นวัตกรรม – เทคโนโลยี” ของ มจพ. ช่วยรักษาระยะห่าง โดยสามารถนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี เข้ามาเป็นกำลังเสริม ทั้งเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต และส่งผลกระทบไปถึงความเป็นอยู่ในชีวิตของประชาชนเมื่อใช้เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัตินี้ อีกทั้งเพื่อการช่วยเหลือเพื่อรองรับกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ หรือ New Normalที่ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ สามารถเข้าไปใช้บริการจากเครื่องดังกล่าว
“เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ” เป็นผลงานและนวัตกรรมจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่สอดรับและตอบโจทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ได้เป็นอย่างดียิ่งที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
อย่างไรก็ตาม”เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ” มจพ. ได้รับการสนับสนุนโดย คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยต้านภัยโควิด มจพ. ชมรมช่างท่อและประสาน มจพ. บริษัท ไทย ออโต ทูลล์ แอนด์ ดาย จำกัด ชมรมศิษย์เก่าช่างเขียนแบบเครื่องกล มจพ. นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมช่วยเหลือการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. เลขที่บัญชี 907-3-50043-2 ใบเสร็จรับเงินการบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-555-2000 ต่อ 1604

ขวัญฤทัย ข่าว /สมเกษ ถ่ายภาพ