มจพ.จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัยแข่ง World Robocup Rescue 2023

3x1.5-m-Bowling-01.jpg1_.2.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มจพ.) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ blu-O-RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มจพ.) โดยเข้าร่วมการแข่งขัน World Robocup Rescue 2023 ระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2566 ณ เมืองบอร์โด สาธารณรัฐฝรั่งเศส
เปิดรับสมัครประเภททีมต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 หรือสมัครในวันแข่งขัน ค่าสมัคร ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 30,000 บาท / ทีมทั่วไป ทีมละ 10,000 บาท (สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ นางสาววิไลวรรณ หาดี โทร. 081-136-9999 นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ โทร. 087-054-4579 นางสาวเบญจมาศ จงรักษ์ โทร. 089-212-4335 หรือที่เว็บไซต์ www.kmutnb.ac.th และกลุ่มงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มจพ. โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1602-1605 โทรสาร 0-2555-2094

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: prk

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง