ฟอลคอนฯ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโต๊ะเรียนให้แก่โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ พร้อมด้วย ดร.วิเชียร รุจิธำรงกุล ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภานายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ร่วมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโต๊ะเรียนให้แก่โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะครู อาจารย์ของโรงเรียนร่วมรับมอบ กิจกรรมนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ของฟอลคอนประกันภัยในการส่งเสริมการลดใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย ESG ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์องค์กรของปีนี้

Falconinsurance1.png

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง