ฟอลคอนประกันภัย เดินหน้าสานต่อนโยบาย “ESG” อย่างต่อเนื่อง มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

unnamed-file.png

ฟอลคอนประกันภัยสานต่อนโยบาย “ESG” ตามกลยุทธ์องค์กรปี 2565 อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในครั้งนี้ นายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายแพทย์วิชาญ จันทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ โดยมึวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และรักษาพยาบาลแก่ประชาชน

โรงพยาบาลบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันมีนายแพทย์วิชาญ จันทสิงห์ เป็นผู้อำนวยการ มีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวม 66 คน ตั้งอยู่พื้นที่ติดชายแดนไทย-ลาว ให้บริการประชาชนในเขตอำเภอบ้านโคกและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงประชาชนจากสปป.ลาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง