ฟอลคอนประกันภัยมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโต๊ะเรียนพร้อมสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ฐาปนะ คลอสุวรรณา ผกก.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส. บช.ปส. ร่วมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโต๊ะเรียนพร้อมสื่อการเรียนรู้ให้แก่ 2 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้แก่ โรงเรียนวัดนาตาขวัญ โดยมี นายสรวุฒิ แสวงดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาตาขวัญ เป็นผู้รับมอบ และโรงเรียนบ้านชะวึก โดยมี นางสาวเสาวณีย์ พิมพ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะวึก เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้การสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่นักเรียนจะช่วยเพิ่มพูนทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อไป

2-1.png Falconinsurance-0.png

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง