พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ๒๕๖๐ ลงราชกิจจานุเบกษา เริ่มใช้กลางปีนี้

Thailand

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่เคยเป็นที่พูดถึงอย่างมากช่วงปลายปีถูกประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยพ.ร.บ.ฉบับนี้จะเริ่มในช่วงกลางปี ๒๕๖๐

โดยสาระสำคัญของพ.ร.บ.ฉบับนี้ อ้างอิงจากเว็บไซต์ BBC จะมีด้วยกัน 5 มาตรา ประกอบไปด้วย

– เพิ่มเติมความผิดของการส่งสแปมเมล์ โดยกำหนดโทษปรับ 200,000 บาท (มาตรา 11)

– แก้ไขให้ไม่สามารถนำไปฟ้องฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาได้ (มาตรา 14(1))

– แก้ไขให้ยกเว้นความผิดสำหรับผู้ให้บริการได้หากยอมลบข้อมูลที่ผิดกฎหมาย (มาตรา 15)

– เพิ่มเติมให้ผู้ใดที่มีข้อมูลซึ่งศาลสั่งให้ทำลายอยู่ในครอบครองจะต้องทำลายไม่เช่นนั้นจะได้รับโทษด้วย (มาตรา 16/2)

– เพิ่มเติมให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ขึ้นมาพิจารณาว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดที่จะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน สามารถส่งฟ้องศาลเพื่อระงับหรือลบข้อมูลดังกล่าวได้ (มาตรา 20) ฯลฯ

ถ้าหากยังจำกันได้ช่วงปลายปีที่แล้ว ได้มีการรวมตัวคัดค้านพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับนี้ผ่านทางโครงการ Change.org ซึ่งมีผู้ร่วมลงชื่อกว่า 3 แสนคน ซึ่งสาเหตุในการคัดค้านมีการมองตรงกันว่า พ.ร.บ.คอมฯ ฉบับนี้จะให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่รัฐเกินขอบเขตการตีความหรือไม่ รวมถึงการใช้ข้อความที่มีการพูดถึงความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี ซึ่งเป็นข้อความที่กว้างเกินไป

ดูพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ๒๕๖๐ ฉบับเต็มได้ที่นี่