พาณิชย์–DITP จัดเสวนา The Next Chapter : การส่งออกไทย ครั้งที่ 2

3.jpg

พาณิชย์–DITP จัดเสวนา The Next Chapter : การส่งออกไทย ครั้งที่ 2 “ขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก”

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเสวนา The Next Chapter : การส่งออกไทย ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” พบกับการอัปเดตสถานการณ์และแนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป รวมทั้งนวัตกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป สร้างมูลค่าสู่ตลาดโลก โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบ Hybrid Seminar ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 -16.00 น. ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

ร่วมวิเคราะห์เจาะลึก และแชร์องค์ความรู้ ในเรื่องสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป จากผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมกับการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทกระทรวงพาณิชย์กับสินค้าเกษตรไทย” โดย วิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ การเสวนา “สถานการณ์และแนวโน้มในการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป” โดย สกรรจ์ แสนโสภา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้, จิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี, ปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี, สัญชัย ปุรณะชัยคีรี นายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย เจ้าของล้ง “ดราก้อน เฟรช ฟรุท” และการเสวนา “นวัตกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป สร้างมูลค่าสู่ตลาดโลก” โดย ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), อภิชาติ ประเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์, ปณต บุณยโหตระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พอนติส (ประเทศไทย) จำกัด, นพดา อธิกากัมพู ประธานกรรมการ บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด ผู้นำ B-Garlic กระเทียมดำเพื่อสุขภาพ และ ณชา จึงกานต์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด ผู้ผลิตขนมเพื่อสุขภาพ “คันนา”

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมอบรมฟรี! รับจำนวนจำกัด! ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting ได้ที่ https://shorturl.asia/slzBY สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-4215-1934

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Admin S.

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง