“พรีไซซ” ชูแนวคิด Smart City ในงาน TEMCA FORUM & INNOVATION BANGKOK 2020

“พรีไซซ” ชูแนวคิด Smart City ในงาน TEMCA FORUM & INNOVATION BANGKOK 2020
บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทในเครือ พรีไซซ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRECISE ผู้นำด้านโซลูชั่นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะครบวงจร ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพ เข้าร่วมงาน TEMCA FORUM & INNOVATION BANGKOK 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ CDC Crystal Grand Ballroom ทั้งนี้ นายวิทูร เจียมจิตต์ตรง ประธานกรรมการ บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (PEM) และนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาใน Special Seminar “EMC First กับ Smart City” ด้วย
นายวิทูร เจียมจิตต์ตรง ประธานกรรมการ บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (PEM) และนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวในงานเสวนาว่า “ในปัจจุบันมีการศึกษาเรื่องการการขยายตัวในเขตเมืองและชานเมืองเพิ่มมากขึ้น โดยมีการเข้ามาอาศัยในเขตเมืองเพิ่มมากขึ้นถึง 70% และชานเมือง 30% สังเกตได้จาก กรุงเทพ ฯ ที่เราอาศัยอยู่ มีจำนวนประชากรเยอะมาก และเกิดการอาศัยที่แออัด ขาดแคลนในหลาย ๆ ด้าน ทำให้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่อาศัย การใช้พลังงาน การสัญจร สุขภาพ การเข้าถึงสาธารณสุข ปัญหาสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ การที่เราจะเริ่มทำ Smart City จะต้องเริ่มต้นการใช้ Smart หรือความอัจฉริยะ อย่างจริงจังทั้ง 7 ด้าน คือ เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) และการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) ทั้งหมดนี้จะต้องมองเห็นถึงข้อมูล (Data) ที่สำคัญของแต่ละด้านในการนำมาวิเคราะห์ปัญหา และจบปัญหานั้นลงด้วยเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ในแต่ละด้าน คือ หากเกิดน้ำท่วมถนนในกรุงเทพ ฯ จะต้องมีการแจ้งเตือนหรือขจัดปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีการเตือนกันล่วงหน้า และป้องกันจุดที่เกิดปัญหา ไม่ใช่ปล่อยให้มีคำตอบว่าเป็น “น้ำขังรอการระบาย” เราต้องนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทุกด้านที่เป็นความอัจฉริยะมาใช้ เพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองให้ดีขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของเมืองและเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ”
“ในการสร้าง Smart City จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถของทุกฝ่ายร่วมกันในการจัดการและบริหาร โดยจะต้องให้ทางหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ร่วมกัน หาข้อมูล สำรวจ จัดทำ และชี้วัดความต้องการทุกด้านว่า ยังขาดสิ่งไหนอยู่ และจะจัดหาให้พอเพียงต่อความต้องการอย่างไร และจะต้องเห็นคุณค่าในภาคประชาชนอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย การมีชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลพิษ และจะต้องสามารถตอบปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกข้อ และมองว่าควรเริ่มต้นเป็นโครงการที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงการต่อไปไม่หยุดยั้ง ดีกว่าการทำเป็นโครงการต้นแบบที่มันจะจบที่โครงการปลายแบบ คือทำแล้วจบ หมดการสานต่อหรือพัฒนาต่อนั่นเอง ทั้งนี้จากความสามารถของทุกวิชาชีพก็สำคัญมาก ซึ่งเราต้องร่วมตัวกันในการ รวบรวม ความรู้ความสามารถในการสร้าง Smart City ในทุกด้านมาเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะทำให้ Smart City เกิดขึ้นได้จริง” นายวิทูรกล่าวปิดท้าย
นอกจากนี้ PRECISE ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานฯ โดยนำนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า “PEMS” (Professional Energy Management System) ที่เป็นลิขสิทธ์เฉพาะของพรีไซซเท่านั้น ที่เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการบริหารพลังงานให้ทุกองค์กรที่ใช้พลังงานจำนวนมากและมีความต้องการลดการใช้พลังงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยระบบการวัดที่สามารถวัดพลังงานไฟฟ้าแบบ Real time ผ่านระบบการเชื่อมต่อเครื่องตรวจวัดข้อมูลแบบไร้สาย Wi-Fi, 3G/4G เหมาะสมกับผู้ประกอบการทุกธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าทุกธุรกิจ สามารถบริหารการใช้ทำให้ลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 10-15% สามารถวางแผนลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาวได้ถึง 50% ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมากกว่า 20% โดยระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และยังรองรับการเชื่อมต่อกับ Green Technology รูปแบบต่างๆ อาทิ Solar Rooftop , สถานีรถพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนอื่น ๆ ได้ในอนาคต และยังได้แนะนำอีกหนึ่งนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า “TMS” Transformer Monitoring System อุปกรณ์อัจฉริยะ ที่สามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า รวมถึงความผิดปกติของหม้อแปลง เพื่อความเข้าใจในกิจกรรมการใช้ไฟ เฝ้าระวังเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในระบบไฟฟ้า ดึงข้อมูลหม้อแปลงทุกตัวได้เรียลไทม์แบบ Mapping Position ผ่านระบบ GPS ซึ่งเรียกดูได้จาก Dashboard ที่แสดงผลในรูปของกราฟหรือตาราง ผ่านการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต และยังสามารถแจ้งเตือนความผิดปกติผ่าน Line ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ พรีไซซ สามารถชมสินค้าและนวัตกรรมการจัดการพลังงานอัจฉริยะ ดูรายละเอียด หรือสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ https://preciseproducts.in.th/ LINE: https://lin.ee/1T37XR1 สอบถามเพิ่มเติม โทร. (+66) 02-584-2367 ต่อ 621 , 065-528-5860
#preciseproducts #powerislife #precise #พรีไซซผู้นำด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

PRECISE-TEMCA2020_2-re.jpg