ฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑

S__34996227.jpg

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลําภู ฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับพนักงานบริษัท น้ำตาลเอราวัณจำกัด หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน ๑๓ คนระหว่างวันที่ ๙-๑๒พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายนพพร มานะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เป็นประธานในการฝึกอบรม ณ บริษัทน้ำตาลเอราวัณอ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: อธิติยา วงคะจันทร์

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง