ปิดการฝึกอบรม ตามโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

วันที่ 9 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวแววรรณ นมัสโก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ดำเนินการปิดการฝึกอบรม ตามโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน จำนวน 30 ขั่วโมง โดยฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขัง จำนวน 30 คน ณ เรือนจำชั่วคราวห้วยเตย ต.หนองหว้า อ.เมือง ต.หนองบัวลำภู

4.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง