ปักหมุด! เที่ยวงานไทยแลนด์ ไพรด์ เฟสติวัล 2022

Picture1-0.jpgPicture1-1.png

ปักหมุด! เที่ยวงานไทยแลนด์ ไพรด์ เฟสติวัล 2022
งานสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันในสังคม
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 กรุงเทพมหานคร
กลุ่มพันธมิตรที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ไทยแลนด์ ไพรด์ เฟสติวัล 2022 เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด เอกภาพในความหลากหลาย (Unity and Diversity) เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันในสังคม อีกทั้งยังเพื่อสนับสนุนในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศให้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นต่อต้านการตีตราและการเลือกในประเทศและกลุ่มที่มีความหลากหลายอื่นให้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นต่อต้านการตีตราและการเลือกปฏิบัติ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกิจกรรมในวันต่าง ๆ รวมไปถึงร่วมเดินขบวน Pride Parade ร่วมกันในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ที่ถนนสีลม

รูปแบบของงานจัดเป็นแบบเทศกาลเวลา 3 วัน ซึ่งในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่จัดขึ้นตามสถานที่และเวลาที่ระบุไว้แตกต่างกันไปในปฏิทิน ผู้เข้าร่วมสามารถเปิดแผนที่แนะนำกิจกรรม และเลือกสถานที่หรือกิจกรรมที่ตัวเองต้องการเข้าร่วมได้อย่างอิสระ แต่ละกิจกรรมจะถูกจัดเตรียมโดยทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมกันจัดงาน เช่น การแสดงศิลปะ นิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรม กิจกรรมสันทนาการ ตลาดขายสินค้า ดนตรีสด และกิจกรรมเพื่อหารือเกี่ยวกับ LGBTQI และประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ ด้วย

27 พฤศจิกายน 2565
Thailand Pride Festival 2022
เวลา: 13.00-21.00
สถานที่: ลานหน้าจามจุรี สแควร์
ไม่มีค่าเข้างาน
กิจกรรม:
– กิจกรรมบนเวที อาทิ เสวนาและอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และกลุ่มเปราะบาง
– การแสดงโชว์จาก Moonlight
– การแสดงเดี๋ยวจาก ดาวฟ้า
– การแสดงดนตรีสดของ Team Demon Slayer จาก เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ
– การแสดงวาไรตี้โชว์จาก กลุ่มดาวน์ซินโดรม ฮีโร่ ไทยแลนด์
– มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง อาทิ ซิลวี่ จีนกษิดิศ และ Z22
– บูธกิจกรรมจากองค์กรเครือข่ายและภาคธุรกิจ
– มีโซนอาหารและเครื่องดื่มจำหน่าย
– นิทรรศการ “Body Positivity” และกิจกรรมอื่น ๆ ให้ร่วมอีกสนุกมากมาย

Thailand Pride Parade 2022
เวลา: 16.00-18.00 (เริ่มตั้งขบวน 15.00)
เส้นทาง: จากแยกนราธิวาส ไปยังลานหน้าจามจุรี สแควร์
ไม่มีค่าเข้างานเดินขบวน แต่เรามีพรอพแจกให้ในขบวน
Dress Code: ไม่จำกัดรูปแบบ แต่ขอให้สนุกสนาน และเป็นตัวเองมากที่สุด
ขบวนทั้งหมดแบ่งออกเป็น 5 ขบวน ดังนี้
P – Peace สันติสุข
R – Rights สิทธิ์
I – Identity อัตลักษณ์
D – Diversity ความหลากหลาย
E – Equality ความเสมอภาค

สำหรับท่านที่สนใจมาร่วมกับเรา สามารถเดินมาร่วมได้เลยที่หน้างาน หรือสามารถลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าเพื่อเลือกขบวนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy8JS9fuMZZRhhJ2recz7BVxBzEtvA7TCj0jwqevrUAMQ4kQ/viewform

กิจกรรมในงานไทยแลนด์ ไพร์ด เฟสติวัล 2022 นี้ ยังเป็นงานระดมทุนการกุศลเพื่อเยียวยากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการสมทบทุนได้ผ่านกล่องบริจาคในงาน หรือสามารถโอนเงินผ่านบัญชี กองทุน #CoronaAPCOMpassion ตามรายละเอียดนี้

APCOM staff donate salaries, creates #CoronaAPCOMpassion emergency funding 

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: BrandNow

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง