ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ออกตรวจเยี่ยมประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานและให้สถานประกอบกิจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ .2557 ณ บริษัท พี แอนด์ เจ มีท โปรดักส์ จำกัด และบริษัท ณัฐพงษ์ฟาร์ม จำกัด

314.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง