ปขก.7 จัดบรรยายพิเศษ 2 เรื่อง การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และสถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ

7-จัดบรรยายพิเศษ-2-เรื่อง.jpg3_.jpg

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ภาคเช้า บรรยายพิเศษ เรื่อง ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์กับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดย พล.ต.ธีรวุฒิ วิทยากรณ์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และภาคบ่าย บรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ โดย พล.ต.วรวุฒิ แสงทอง รองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
โดยมี พ.อ.ประเสริฐ หมวดเชียงคะ รอง ผบ.รร.ขว.ทบ. พร้อมด้วยคณะผู้เข้าอบรม ปขบ. รุ่นที่ 7 ให้การต้อนรับและฟังบรรยายดังกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: pr

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง