บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ร่วมกับ ผู้ชนะเลิศจาก บิทคับ ไอคอน จัดโครงการ Bitkub ICON NFT for charity (NFT เพื่อชุมชน HAPPY จะนะ) นำเทคโนโลยี NFT ช่วยเหลือสังคม พร้อมยกระดับชีวิตอย่างยั่งยืน

rsz_1rsz_120221031_aw_csr_chana_v1.jpg

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ร่วมกับ นางสาวจุฬามณี บุญตามชู นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการ Bitkub ICON NFT for charity (NFT เพื่อชุมชน HAPPY จะนะ) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ชนะเลิศจากการนำเสนอโครงการ จาก Bitkub Icon 16 คนทั่วประเทศ

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป และ นางสาวจุฬามณี บุญตามชู บิทคับ ไอคอน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความน่าสนใจของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุมชนชาวประมงที่ชาวบ้านทุกคนร่วมมือกันปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ผ่านการทำปะการังเทียม รวมไปถึงการรณรงค์ไม่ใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายที่จะส่งผลเสียต่อสัตว์น้ำ ทำให้ทะเลจะนะมีความอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์น้ำเศรษฐกิจจำนวนมาก ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และอยากให้คนทั้งประเทศเห็นถึงเสน่ห์ ความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของชาวบ้านในอำเภอจะนะ รวมไปถึงต้องการพัฒนาชายหาดบ่อโชน ผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จึงริเริ่มโครงการ Bitkub ICON NFT for charity (NFT เพื่อชุมชน HAPPY จะนะ) ในครั้งนี้
ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีบล็อคเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Non-Fungible Token หรือ NFT เป็นเทคโนโลยีที่ภาคธุรกิจต่าง ๆ นิยมนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการนี้จึงนำประโยชน์ของเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างที่ชัดเจนที่ยิ่งขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้คนภายในพื้นที่รับรู้และเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

โดยโครงการนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมใหญ่ ๆ คือ การเปิดขาย NFT Collection ผ่านร้านค้า Bitkub ICON Store บนบิทคับเชน ซึ่งตัวแทนของ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป และ บิทคับ ไอคอน ได้ลงพื้นที่ไปที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาและได้มีการให้น้อง ๆ ในพื้นที่วาดรูปเพื่อนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพื้นที่ของตนเอง อาทิ ประเพณี การละเล่น สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น เป็นต้น หลังจากนั้นได้นำรูปวาดของน้อง ๆ ในอำเภอจะนะ ไปจัดทำเป็น NFT Collection จำนวน 300 ชิ้น ที่แบ่งออกเป็น 4 ระดับตามความหายาก นั่นคือ R (Rare), SR (Super Rare), SSR (Super Super Rare) โดยทุกคนสามารถเป็นเจ้าของคอลเลกชันสุดพิเศษนี้ผ่านการซื้อแพ็คกาชาปอง

นอกจากนี้ยังมี NFT ชิ้นพิเศษจำนวน 3 ชิ้น ซึ่งถูกจัดอยู่ในระดับ UR (Ultra Rare) เนื่องจากได้มีการนำรูปวาดของน้อง ๆ มาวาดเพิ่มเติม โดย นายพงศภัค พยัคฆพันธ์ (นักศึกษาผู้ร่วมก่อตั้งชมรม Bitkub ICON มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) และนำมาพัฒนาเพิ่มเติมให้เป็นภาพเคลื่อนไหว โดย นายศุภกานต์ เกษมศานต์ธีรกุล (Motion Graphic Designer บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด) ซึ่งจะเป็นเข้าของคอลเลกชันสุดพิเศษนี้ผ่านการประมูลเท่านั้น อักทั้งผู้ที่ชนะเลิศจากการประมูลจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม คือ ส่วนลด 50% สำหรับทริปตกหมึกที่บ้านบ่อโชน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป)และได้รับสินค้าที่ระลึกจากชาวบ้านในชุมชน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาอีกด้วย โดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดจำหน่ายและการประมูล NFT คอลเลกชันพิเศษนี้ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด จะมอบให้กับตัวแทนชาวบ้านเพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาให้มีความยั่งยืนทางด้านอาชีพและเป็นชุมชนพื้นที่ต้นแบบในอนาคต

อีกหนึ่งกิจกรรม คือ กิจกรรม Charity Night หรือนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Bitkub ICON NFT for charity (NFT เพื่อชุมชน HAPPY จะนะ) และการเปิดขาย NFT คอลเลกชันพิเศษ บนบิทคับเชน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงบอกเล่าให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับ ตลอดจนแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอำเภอจะนะและความร่วมมือของชาวบ้านในการสร้างชุมชนแห่งความสุขตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นิทรรศการดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นใน 2 พื้นที่ คือ บิทคับ เอ็ม โซเชียล ณ อาคารเดอะ เฮลิกซ์ ศูนย์การค้า ดิ เอมควอเทียร์ ดิจิทัลคอมมูนิตี้แห่งแรกของเมืองไทย และร้าน Lorem Ipsum คอมมูนิตี้ และพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะย่านเมืองเก่า พื้นที่เศรษกิจของอำเภอหาดใหญ่ ในระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น.

นาย จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัดและบริษัทในเครือมีจุดมุ่งหมาย คือ สร้างโอกาสให้กับทุกคนในประเทศและสร้างสิ่งที่จะนำมาเติมเต็มกับทุกคน เพื่อยกระดับคนในประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และโครงการ Bitkub ICON NFT for charity (NFT เพื่อชุมชน HAPPY จะนะ) นี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่บิทคับทำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และทำให้ทุกคนได้เห็นว่า “Decentralized Technology” นั้นไม่ได้มีประโยชน์ในด้านธุรกิจเท่านั้น แต่ยังสามารถต่อยอดการใช้งานได้หลากหลาย บิทคับ จะมุ่งมั่นเดินหน้าจัดทำโครงการดี ๆ แบบนี้ต่อไป และจะเดินหน้าจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะแรงงาน เปิดพื้นที่ให้ได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนและแท้จริง

สามารถเป็นเจ้าของ NFT คอลเลกชัน บนร้านค้า Bitkub ICON Store ผ่านทาง : https://www.bitkubnft.com/gashapon/278
(ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป)

แลกรับรางวัลด้วย NFT ผ่านทาง : https://www.bitkubnft.com/store/0x1032ad4d70d5ae3212d068dc9941c57e4291583d?tab=redemption
(ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป)

ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ผ่านทาง :
https://www.facebook.com/bitkubgroup
http://www.bitkubcapital.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง