บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ศึกษาดูงานออนไลน์ บริษัท ทรัพย์แสนดี การบัญชี จำกัด

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี พร้อมด้วย อาจารย์ภูดิท ไชยผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมนักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (NON-DEGREE) หลักสูตรยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล บูรณาการการเรียนรู้ในยุค New Normal ด้วยการเข้าศึกษาดูงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด ซึ่งทางคุณสิทธิชัย ทรัพย์แสนดี MANAGING DIRECTOR ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นเป็นสำนักงานบัญชีชั้นนำของจังหวัดนนทบุรี ด้วยเป้าหมายของทีมที่จะพัฒนาตัวเราเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ แก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ กล่าวคำขอบคุณด้วยความจริงใจ รายงานทุกครั้งเมื่อทำงานเสร็จ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการปฎิบัติงานในส่วนต่างๆของบริษัทเมื่อเร็วๆนี้

.ทรัพย์แสนดี.jpg