บัญชีดิจิทัล SPU เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาชีพการบัญชีสู่ นศ.ว.เทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

อาจารย์กิตติยา จิตต์อาจหาญ และอาจารย์สรวิชญ์ แหนไส อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บริการวิชาการสู่สังคม เดินทางไปถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพด้านการบัญชีในยุคดิจิทัล พร้อมการเล่นเกมทดสอบความรู้และมอบของรางวัลน่ารักๆ ให้กับน้องๆนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปวช. – ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นแนวทางในการเดินตามฝันในวิชาชีพการบัญชี เมื่อเร็วๆนี้

267691582_4507637139348901_8308460555853011401_n-0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง