บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT แจ้ง ขอยกเลิกให้บริการหมายเลข 1322 เดิม

NT.jpeg

🤜🤛วันนี้ CAT และ TOT ควบรวมกิจการเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT 📌 จึงขอยกเลิกให้บริการหมายเลข 1322 เดิม

‼️ท่านที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของ NT สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 1888

⚡️เบอร์เดียวเพื่อทุกการเชื่อมต่อ “NT Contact Center 1888”

🤗 พร้อมตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลบริการ รับแจ้งเหตุขัดข้อง สะดวก ครบ จบที่เดียว ตลอด 24 ชั่วโมง 💛

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: NT

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง