บริษัท เอ็มพีซีคูล จำกัด ส่งมอบตู้บรรทุกสินค้าขนส่งเพื่อการพาณิชย์ติดตั้งบนรถกระบะไฟฟ้า

MPC-COOL-PR.jpg

คุณมนู สุขวัจนี กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2จากด้านซ้าย) พร้อมด้วย คุณชานันท์ สุขวัจนี รองกรรมการผู้จัดการ (ที่ 1จากด้านซ้าย) บริษัท เอ็ม พี ซี คูล จำกัด ร่วมส่งมอบตู้บรรทุกสินค้าขนส่งเพื่อการพาณิชย์ ติดตั้งบนรถกระบะไฟฟ้า ของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX ให้กับ คุณกฤษณะ เหล่าโชติ ผู้จัดการขายฝ่าย เป็นตัวแทนรับรถกระบะไฟฟ้า นำไปใช้ในการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2566
“บริษัท เอ็มพีซีคูล จำกัด มุ่งมั่น และตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานการใช้พลังงานสะอาดในการขนส่งสินค้า ซึ่งการใช้รถบรรทุกไฟฟ้า รวมถึงพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นๆ ในการขนส่งนั้นจะช่วยลดมลพิษฝุ่น PM 2.5 ลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาดในอนาคตอันใกล้นี้” คุณมนู สุขวัจนี ได้กล่าว
บริษัท เอ็มพีซีคูล จำกัด ผู้ผลิตรถห้องเย็นและรถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์รายใหญ่ในประเทศที่สามารถผลิตตู้บรรทุกสินค้าห้องเย็นและเครื่องทำความเย็นภายใต้แบรนด์เดียวกัน มีโรงงานประกอบตู้บรรทุกรักษาอุณหภูมิ (รถห้องเย็น) พร้อมศูนย์บริการหลังการขายแบบครบวงจรด้วยคุณภาพที่เป็นเลิศ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง รับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย 1ปี ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของสินค้า “เอ็มพีซีคูล”

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: MPCCOOL

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง