บริษัท ดาราม อีเอ็นจี จำกัด บริษัทเกาหลีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบปรับอากาศ เร่งดำเนินการทางพาณิชย์กับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและแผ่นกรองอากาศ HEPA แบบเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงตัวแรกของโลก

Press-TH-2.jpg

บริษัท ดาราม อีเอ็นจี จำกัด ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและแผ่นกรองอากาศ HEPA แบบเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง เป็นครั้งแรกของโลก

นวัตกรรมดังกล่าวสามารถใช้ในการป้องกันภาวะโลกร้อนและสร้างระบบปรับอากาศสำหรับการกักกันโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่ระบุว่า “เมื่อติดตั้งโมดูลแหล่งกำเนิดแสง จะสามารถใช้งานในโรงเรียน สถานบริการสุขภาพ และอื่น ๆ ได้เลย”

บริษัท ดารามิม อีเอ็นจี จำกัด (Daramim ENG Co., Ltd.) (ซีอีโอคิม แบยอง (Kim Bae-young)) บริษัทเกาหลีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับสภาวะอากาศ (HVAC) ประกาศในวันที่ 14 พฤศจิกายนว่า บริษัทจะดำเนินการทางพาณิชย์กับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (photocatalytic) และแผ่นกรองอากาศ HEPA แบบเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก

ขณะที่ภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากมลพิษในอากาศได้กลายเป็นปัญหาร้ายแรงของสังคม ดาราม อีเอ็นจี ซึ่งทำงานในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาสี่ปี ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีหลัก ได้แก่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงซึ่งมีประสิทธิผลในการทำให้บรรยากาศบริสุทธิ์ รวมถึงการขจัดแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และไนโตรเจนออกไซด์ นอกจากนี้ แผ่นกรองอากาศ HEPA แบบเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงซึ่งพัฒนาขึ้นควบคู่กัน มีประโยชน์ในแง่ที่สามารถขจัดเชื้อโรคและเชื้อไวรัสเมื่อใส่เข้ากับระบบปรับอากาศ อย่างเช่นเครื่องปรับอากาศและเครื่องกรองอากาศ จึงสามารถใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างระบบปรับอากาศสำหรับการกักกันโรคโควิด-19

“ขณะนี้ดาราม อีเอ็นจี กำลังเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัท ด้วยการครอบครองสิทธิบัตรสามรายการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง การรับรองมาตรฐานการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง และรายงานการทดสอบของสถาบันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งเกาหลี (Korea Institute of Industrial Technology หรือ KTL)” เจ้าหน้าที่บริษัทดาราม อีเอ็นจี กล่าว “ความเป็นเลิศของบริษัทเป็นที่ยอมรับด้วยผลการทำงานที่ 2.8 โมล ซึ่งสูงกว่าสมรรถนะมาตรฐานในการรับรองมากกว่าสี่เท่า”

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง มีรูปทรงเดียวกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในอุปกรณ์ปรับอากาศที่ใช้ในระบบปรับอากาศ อย่างเช่น เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความร้อนหรือฮีทเตอร์ และสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีในหลากหลายสถานที่ที่ต้องมีการขจัดมลพิษ อย่างเช่น โรงเรียน สถาบันภาครัฐ และสถานบริการทางการแพทย์

ดาราม อีเอ็นจี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 เป็นบริษัทเกาหลีผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาอุปกรณ์ปรับสภาวะอากาศ การพัฒนาอุปกรณ์และการก่อสร้างห้องปลอดเชื้อ (Clean Room) แผงระบบไฟฟ้าอาคาร (switchboard) และการติดตั้ง การประมวลผลความแม่นยำของเครื่องจักร CNC โลหะแผ่นแม่นยำและกระบวนการ (กระบวนการ MCT ห้าแกน เป็นต้น)

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: media123

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง