น้ำปลาดรากอนควิซีน มรดกในขวดดำ

dragon.JPG

ตอนที่รุ่นคุณย่าหมักน้ำปลากินเองที่บ้าน รสชาติของน้ำปลาในแต่ละรอบแตกต่างกันตามปลาสร้อยที่ได้มาตามเวลาต่างฤดู คล้ายๆ กับการหมักไวน์

ไวน์ เป็นเครื่องดื่มที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีกระบวนการทำที่ซับซ้อน หลายขั้นตอน แต่นั่นก็ทำให้ไวน์กลายเป็นเครื่องดื่มที่ชนชั้นสูงนิยมกัน สภาพแวดล้อมในการหมัก องุ่นต่างสายพันธุ์ ต่างแหล่งที่มา เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไวน์มีรส สี กลิ่นที่แตกต่างกัน เหมือนกับน้ำปลาที่คุณย่าหมักตอนนั้นเลย

แม้ปัจจุบันเราจะควบคุมกระบวนการหมักน้ำปลาดรากอน ควิซีนให้ได้คุณภาพเหมือนกันทุกขวดเพื่อวางขายแล้ว
แต่เรายังอยากใช้เรื่องราวที่คล้ายการหมักไวน์เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบขวดน้ำปลาดรากอน ควิซีนให้เหมือนกับขวดไวน์ เพื่อเก็บเรื่องราวในอดีตผ่านขวดน้ำปลาดรากอน ควิซีนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: dragon

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง