นศ.สถาปัตย์ SPU โชว์ผลงานร่วมแสดงใน Bangkok Design week 2022 @TCDC

อาจารย์ขวัญพร บุนนาค สาขาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมนักศึกษาคณะสถาปัตย์ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยการนำผลงานการออกแบบของอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมแสดงในงาน Bangkok Design week 2022 (เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565) ที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ TCDC ไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งนำนักศึกษาเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดนัดสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ที่เปิดกว้างสำหรับนักสร้างสรรค์ทุกวงการ เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้า การทดลองตลาด ที่นำไปสู่โอกาสทางธุรกิจและการสร้างรายได้จากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมกระตุ้นการขายให้กับร้านค้าในย่าน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา
สำหรับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week (BKKDW) จัดขึ้นโดย มุ่งนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความคิดและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของกรุงเทพฯ ต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผ่านงานสร้างสรรค์ตั้งแต่ระดับของงานทดลองไปจนถึงผลงานที่ส่งผลด้านธุรกิจและเพื่อสังคม ที่จัดแสดงผ่านการใช้งานพื้นที่ในเมืองในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Districts) ต่างๆ ที่กลมกลืนไปกับบริบทอันเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพฯ พร้อมด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสีสันและประสบการณ์ที่สนุกสนานและน่าจดจำให้กับชาวเมือง อีกทั้งยังดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาสัมผัสกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของกรุงเทพฯ
ซึ่งเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้ธีม “Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด” ด้วยการให้ความสำคัญกับ 3 เป้าหมาย คือ 1) การส่งเสริมนักสร้างสรรค์ให้ได้มีโอกาสคิดและทดลองเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ 2) การสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์และชุมชนในการสร้างรายได้ และ 3) การสร้างสีสันและชีวิตชีวาให้กับเมืองและผู้คนในย่าน ซึ่งงานจะมีตามตรอกซอกซอย แถวเจริญกรุง ตลาดน้อย และลามไปจนถึงบางลำพูกันเลยทีเดียวสำหรับในปีนี้

S__52420640-0.jpg gg-1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง