ทำไมทำเด็กหลอดแก้วแล้วยังไม่ท้อง

โดย นพ.ชาญชัย ไชยเลิศ สูตินรีแพทย์และผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ศูนย์ผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

ปัจจุบันปัญหาเรื่องการมีบุตรยากนั้นอาจพบมากขึ้น เนื่องด้วยวีถีชิวิตที่เปลี่ยนไป เช่นแต่งงานเมื่ออายุมากขึ้นรอให้พร้อมก่อนที่จะปล่อยให้มีบุตร ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสที่จะมีบุตรก็ยากขึ้นเป็นลำดับ ร่ามกับโอกาสที่จะมีความผิดของโครโมโซมในตัวอ่อนก็มากขึ้นตาม.
คู่สมรสกลุ่มที่มีบุตรยากก็มักจะหาแนวทางเพื่อทำให้ตัวเองมีบุตรเร็วขึ้น เช่น ทำเด็กหลอดแก้วกรณีที่มีข้อบ่งชี้ แต่อย่างไรก็ตามหลายคู่อาจจะสมหวัง แต่ก็มีบางคู่ที่ยังไม่สมหวังยังไม่ท้องทั้งๆที่ทำเด็กหลอดแก้วแล้วก็ตาม ซึ่งก็จะมีคำถามคาใจในคู่สมรสกลุ่มนี้ตามมา ว่าทำไมไม่ท้อง? ซึ่งถือว่าเป็นคำถามคาใจยอดฮิตของคู่สามีภรรยากลุ่มนี้
เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่อาจจะส่งผลให้ขั้นตอนในการทำเด็กหลอดแก้วแล้วมีความล้มเหลวในครั้งแรก จนทำให้ต้องทำเด็กหลอดแก้วครั้งที่สอง หรือล้มเลิกการที่จะมีบุตรไป ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความสำเร็จนั้นอาจแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ 3ส่วน คือ ตัวคู่สมรสฝ่ายหญิง, ฝ่ายชาย และห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน

unnamed-file.jpg