“ทำวันนี้ ทำไวไว เพื่อเด็กไทยยุคใหม่ ปี5” เดินสายมอบอุปกรณ์กีฬา หนุนคุณภาพด้านทักษะในอนาคต

capwwforchild2.jpg

นายธนปกรณ์ วูวงศ์(ที่6ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด(บริหารผลิตภัณฑ์) บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” เป็นผู้แทนเข้ามอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมเพิ่มทักษะทางด้านกีฬา จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม), วัดศรีสราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ), โรงเรียนวัดท่าพูด(นครประชานุกูล), โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) และโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ภายใต้โครงการ “ทำวันนี้ ทำไวไว เพื่อเด็กไทยยุคใหม่ ปี5” โครงการที่สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพในด้านกีฬา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรรณกร ทวีแก้ว(ที่5ซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) พร้อมด้วยผู้แทนแต่ละโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) จ.สมุทรสาคร เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ไวไว

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง