ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู นำโดย นายนพพร มานะ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และตรวจติดตาม การตรวจประเมินภายใน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ ๑ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู จำนวน 33 คน และบุคคลทั่วไป 4 คน รวม 37 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

IMG_25650625_163715.JPG