ติดตามความคืบหน้า…การพัฒนาที่ดิน อ.อ.ป. แปลงดอนเมือง บนพื้นที่กว่า 28 ไร่

นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แปลงดอนเมือง กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาที่ดิน อ.อ.ป. แปลงดอนเมือง บนพื้นที่กว่า 28 ไร่ ของผู้เช่าที่ดิน (กิจการร่วมค้า บริษัท รวมสินทรัพย์ไทย 2020 จำกัด และบริษัท ไทยพารากอน คอนสตรัคชั่น จำกัด) เพื่อเตรียมสร้างคอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ใกล้สนามบินดอนเมือง ภายใต้ชื่อ “Don Mueang Market Avenue” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

500.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: benchamakorn.m

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง