ตามไปดู! เด็กนวัตกรรม บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SITI SPU เรียนรู้ “อุตสาหกรรม New S-curve” จากสถานประกอบการจริง

315763793_516146577197161_8889584445507411213_n-0.jpgsiti-ดูงาน-1.jpg

คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SITI SPU) โดย อาจารย์พีรยา สุขกิจเจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ นำทีมนักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม New S-curve ยานยนต์ไฟฟ้า ของบริษัท Great Wall Motor ณ GWM Siam Showroom พร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ ❝ก้าวแรกสู่การทำงานขององค์การในยุคดิจิทัล❞ เพื่อมองหาโอกาสในการต่อยอดนวัตกรรม พร้อมทั้งเรียนรู้กรณีศึกษาองค์กรสมัยใหม่ ซึ่งสามารถนำไปบูรณาการกับการเรียน รวมถึงการทำงานในอนาคตได้ โดยการเรียนรู้ในครั้งนี้มีทีมโค้ชคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง