ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

449031.jpg

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู โดยนายนพพร มานะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยม ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ แก่สถานประกอบกิจการ เกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และการรับรองหลักสูตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2454 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ณ บริษัท เบสท์ แพค คอนกรีต จำกัด และบริษัทแสงเมทัลชีท จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง