ตรวจการได้ยินไม่ต้องครอบหูด้วย Insert earphones

งานวิจัย*พบว่าการตรวจการได้ยินด้วย Insert earphones ให้ความแม่นยำมากกว่าการตรวจด้วยที่ครอบหู (Headphones) ในผู้รับการตรวจทุกอายุ
นอกจากการตรวจการได้ยินด้วยที่ครอบหูหรือ Headphones แล้วอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในตรวจการได้ยินคือ Insert earphones
Insert earphones เป็นอุปกรณ์ที่นำเสียงเข้าสู่ช่องหูเพื่อตรวจระดับการได้ยินเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องคาดบนศีรษะและครอบปิดหูเหมือน Headphones ประโยชน์ของ Insert earphones มีดังนี้

1. เงียบไม่มีเสียงรบกวนเข้ามาแทรก
การใช้ Insert earphones ให้ผลเหมือนการตรวจการได้ยินในห้องเงียบสนิทเนื่องจากเมื่อสอดฟองน้ำพิเศษเข้าในช่องหูแล้วฟองน้ำจะขยายตัวพอดีกับช่องหูและซีลแนบกับผนังช่องหูไม่มีช่องว่างที่เสียงรอบข้างภายนอกลอดเข้ามาในช่องหูขณะตรวจผู้ที่รับการตรวจจะได้ยินเฉพาะเสียงที่ผู้ตรวจปล่อยมาเข้าหูเท่านั้น

2. ให้ความรู้สึกสบาย
ไม่ต้องมีที่ครอบหู (Headphones) มาสวมกดทับบนศีรษะหรือบริเวณรอบใบหูซึ่งผู้รับการตรวจมักจะรู้สึกถึงแรงกดเนื่องจากที่ครอบหูจำเป็นต้องออกแบบมาครอบใบหูให้แน่นเพื่อไม่ให้เสียงบรรยากาศภายนอกแทรกเข้าไปรบกวนเสียงที่ผู้ตรวจใช้ตรวจตัวโฟมพิเศษทำด้วยวัสดุนิ่มไม่ระคายเคืองช่องหู

3. ถูกสุขอนามัยลดการติดเชื้อ
เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ครอบหู (Headphones) ที่ใช้ตรวจการได้ยินจำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสกับผิวหนังเช่นบริเวณส่วนนิ่มที่ใช้ครอบรอบใบหูหลังจากใช้ตรวจทุกครั้งการใช้ Insert earphones ถูกสุขอนามัยและลดการติดเชื้อได้มากกว่าเนื่องจากสัมผัสเพียงส่วนของช่องหูและเป็นการใช้ครั้งเดียวทิ้ง

4. ลดการเกิดเสียงข้ามฟาก
ในการตรวจผู้ที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินในหูทั้งสองข้างต่างกันมาก (มากกว่า 40 เดซิเบล) เสียงที่ใช้ตรวจในหูข้างที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินมากกว่าจะใช้เสียงที่มีระดับความดังมากทำให้การสั่นสะเทือนของเสียงส่งผ่านที่ครอบหู (Headphones) ไปทำให้ที่ครอบหูสั่นเมื่อที่ครอบหูคาดอยู่บนกระโหลกศีรษะเสียงก็จะถูกนำผ่านกระโหลกศีรษะของผู้รับการตรวจไปยังหูข้างที่มีการได้ยินดีกว่าได้ทำให้ขณะปล่อยเสียงเพื่อตรวจหูข้างที่สูญเสียการได้ยินมากกว่าผู้รับการตรวจอาจให้สัญญานว่าได้ยินทั้งที่การได้ยินนั้นอาจได้ยินจากหูข้างที่ดีกว่าการใช้ Insert earphones เป็นการตรวจด้วยการส่งเสียงผ่านช่องหูโดยตรงไม่มีส่วนที่สัมผัสกับกระโหลกศีรษะที่จะเป็นตัวนำเสียงข้ามฟากมายังหูข้างที่ดีกว่าซึ่งเพิ่มความแม่นยำในการตรวจ

5. ช่องหูตีบก็ตรวจได้
คนส่วนใหญ่มีช่องหูกลมแต่บางคนมีช่องหูตีบแคบเมื่อตรวจการได้ยินด้วยที่ครอบหู (Headphones) แรงกดบริเวณใบหูจะยิ่งบีบช่องหูให้แคบมากขึ้นทำให้ทางเข้าของเสียงที่จะเข้าไปในช่องหูยิ่งตีบลงการใช้ Insert earphones ตัวโฟมจะช่วยทำหน้าที่ถ่างช่องหูให้เสียงสามารถเข้าไปในช่องหูได้อย่างเต็มที่

6. มีความแม่นยำสูง
งานวิจัย* พบว่าการตรวจการได้ยินด้วย Insert earphones ให้ความแม่นยำมากกว่าการตรวจด้วยที่ครอบหู (Headphones) ในผู้รับการตรวจทุกอายุ

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์กำหนดมาตรฐานการตรวจการได้ยินให้กับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับบริการด้วย Insert earphones รับรายละเอียดเครื่องช่วยฟังเพิ่มเติม
ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

คุยเฟสบุ๊ค: m.me/intimexhearingaid

คุยไลน์: line ID : @intimex

website: https://www.intimexhearing.com

อ้างอิ้งหน้า https://www.intimexhearing.com/hearing/articles/8/

insert-earphones.jpg