ดิจิทัลมีเดีย SPU จับมือ Acer Computer เปิดเวที Thailand Predator League 2022 ปูทางสร้างนักกีฬา PUBG สู่เวทีแข่งขันระดับนานาชาติ

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท Acer Computer จำกัด จัดงาน Thailand Predator League 2022 โดยมี ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อทำการคัดเลือกนักกีฬา PUBG ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าทำการแข่งขันสู่การเป็นตัวแทนระดับประเทศไปร่วมแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป นอกจากนี้ภายในงาน ทีมงานชมรมศรีปทุมอีสปอร์ตคลับ ได้เข้าเรียนรู้กระบวนการจัดงานและการทำงานเบื้องหลังในสายงานอาชีพอีสปอร์ตทั้งหมดกับทางบริษัท Acer Computer จำกัด ที่มาร่วมจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ EXHIBITION HALL ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

05-1.jpg01-0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง