ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาม.ราชภัฏสุรินทร์

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีชั้นนำ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้องๆได้เรียนรู้และเข้าใจแหล่งที่มาวัตถุดิบจากของเกษตรกรไทย ช่วยสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร และยังมีส่วนช่วยลดโลกร้อน รวมทั้งได้รู้จักแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า อาทิ ของเหลือทิ้งจากการผลิตไม่ว่าจะเป็น เปลือกไม้ เศษไม้ น้ำมันยางไม้ จะนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า , น้ำที่ใช้ในการผลิตจะผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานและนำมารดต้นไม้รอบโรงงาน เป็นต้น ผ่านการนำเสนอด้วยรูปแบบภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี