ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความห่วงใย จัดกิจกรรม “ โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ”

2.22-ภาพข่าวโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด2-0.jpg

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรม “โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19” ​มอบ​ผลิตภัณฑ์ Double A Care ได้แก่ แอลกอฮอล์ทำความสะอาด​มือ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ สบู่เหลวล้างมือ และเครื่องพ่นสเปร์ยอัตโนมัติ​ รวมทั้ง อุปกรณ์การเรียนการสอนให้​กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ​เพื่อส่งต่อความห่วงใยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: da1991

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง