ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดปราจีนบุรี

9.22-ภาพข่าวบริจาคโลหิต-ปราจีนบุรี1-0.jpg9.22-ภาพข่าวบริจาคโลหิต-ปราจีนบุรี-1.jpg

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และสำนักงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาด ให้เกียรติรับมอบ เพื่อดำเนินการตั้งจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิต เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้มีผู้บริจาคน้อยลง แต่ความต้องการโลหิตยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: da1991

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง