ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

4.23-ภาพข่าวมอบ-DA-Care-ช่วงสงกรานต์.jpg

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์ Double A Care อาทิ สเปรย์แอลกอฮอล์, เจลแอลกอฮอล์ และทิชชูเปียก เพื่อดูแลสุขอนามัย พร้อมเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ทั้ง 16 จุด โดยเป็นจุดตรวจบนเส้นทางหลัก 2 จุด และเส้นทางรอง 14 จุด ในพื้นที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตามมาตรการลด-ป้องกันอุบัติเหตุ โดยมี นายคเชนทร์ เที่ยงมณี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Kannika T.

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง