ดั๊บเบิ้ล เอ มอบสิ่งของช่วยเหลือให้ศูนย์พักคอย

3.22-ภาพข่าวมอบของช่วยเหลือศูนย์พักคอย.jpg

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความห่วงใย ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ Double A Care อาทิ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้ป่วยในศูนย์พักคอย (Community Isolation) พื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ และกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: da1991

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง