ดั๊บเบิ้ล เอ ปันน้ำใจ มอบถุงปันยิ้มเพื่อผู้สูงอายุ

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้เจ็บป่วย พร้อมมอบถุงปันยิ้ม ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Double A Care และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการปันน้ำใจสู่สังคม ที่ดั๊บเบิ้ล เอ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

7.22-ภาพข่าวมอบถุงปันยิ้ม2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: da1991

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง