ดั๊บเบิ้ล เอ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ฟื้นฟูธรรมชาติ

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในโครงการ “รักษ์แม่น้ำปราจีนบุรี” จำนวน 200,000 ตัว เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืด สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในฤดูกาลที่เหมาะสม ณ บริเวณปากคลองชลองแวง ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยราชการ สถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

6.22-ภาพข่าวปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันสวล.โลก.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: da1991

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง