ดั๊บเบิ้ล เอ ชวนคนไทย ปิดไฟพร้อมกัน Earth Hour 25 มี.ค.นี้

3.23-ภาพข่าว-Earth-Hour-2023.jpg

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ ชวนคนไทยร่วมปิดไฟที่ไม่ใช้ กับกิจกรรม “Earth Hour 2023” เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 20.30 -21.30 น. พร้อมกับเมืองต่างๆทั่วโลก โดยปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น และลดการใช้พลังงาน เช่น ถอดปลั๊ก ปิดพัดลมและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทำมากกว่าการปิดไฟมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง อาทิ แก้วน้ำ และกล่องโฟมใส่อาหาร เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: da1991

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง