ดั๊บเบิ้ล เอ จัดซ้อมแผนความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อำเภอศรีมหาโพธิ ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดฝึกอบรมและทดสอบแผนความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2565 โดยได้จัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ให้กับพนักงานและประชาชนโดยรอบโรงงาน เพื่อได้เข้าใจการเตรียมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯให้ความสำคัญกับนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุดและการบริหารจัดการอย่างทันท่วงที

6.22-ภาพข่าวจัดซ้อมแผนความมั่นคงภายในราชอาณาจักร.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: da1991

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง