ซียูวีอี ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย เปิดตัว 8 สตาร์ทอัพ ผลักดันนวัตกรรมจากนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

800.jpg

ซียูวีอี ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย เปิดตัว 8 สตาร์ทอัพ ผลักดันนวัตกรรมจากนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ซียู เวท เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด (ซียูวีอี) โดย สพ.ญ.สุนทรี ศรีวานิชภูมิ(ที่ห้าจากขวา) กรรมการบริษัท ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CUVC 2023 ปีที่ 22 เพื่ออัพเดทความรู้วงการสัตวแพทย์ เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรมต่างๆที่จะช่วยผลักดันให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ภายในงาน ซียูวีอี ได้เปิดตัว 8 สตาร์ทอัพ จัดแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการเพาะบ่มธุรกิจ CUVE ได้แก่ Nanonest วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบรนด์คอลฟอร์ท (Colfort) ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไทป์ทู (Collagen Type 2 PET-FRIENDLY COMMUNIY ธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ในคอนเซ็ปท์ “หมารวยช่วยหมาจน” PIG ME (Biotechnology) เพื่อเปลี่ยนของเสียจากปศุสัตว์ ให้กลายเป็นวัตถุดิบมูลค่าสูงสำหรับเวชสำอาง SAMADOL LIVE พัฒนาเชื้อโปรไบโอติกสายพันธุ์ไทยเพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ-ลดการดื้อยาในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ VMARC VENTURE สินค้าและบริการสำหรับสัตว์น้ำสวยงาม CUVET BEST MODEL พัฒนาและผลิตสื่อการสอนกายวิภาคทางสัตว์แพทย์เสมือนจริงจากกระดาษและยางพารา VBC KITTECH ผลิตภัณฑ์ชุดวัดคุณภาพน้ำที่สามารถตรวจคุณภาพน้ำได้อย่างแม่นยำ และมากถึง 14 พารามิเตอร์ AQUA INNOVAC วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวัคซีนไร้เข็มในปลา และชุดตรวจสอบวินิจฉัยโรคติดเชื้อของปลา โดยมี ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์(ที่ห้าจากซ้าย) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเยี่ยมชมผลงานวิจัย ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ เมื่อเร็วๆนี้
บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา
1.ผศ.น.สพ.ดร.ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล บริษัท วีบีซี คิท เทค จำกัด
2.ผศ.สพ.ญ.ดร.มรกต นันทไพฑูรย์ บริษัท พิก มี จำกัด
3.ภก.วรุตม์ เก่งกิตติภัทร บริษัท นาโนเนสท์ จำกัด
4.นางสาวจิรัชญา เอกเกิด บริษัท เพ็ทเฟรนลี่คอมมูนิตี้ จำกัด
5.ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.สพ.ญ.สุนทรี ศรีวานิชภูมิ กรรมการ บริษัท ซียู เวท เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด
7.น.สพ.นรภัทร โตวณะบุตร บริษัท วีมาร์ค เว็นเจอร์ จำกัด
8.รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล บริษัท สะมะดุล ไลฟ์
9.ผศ.สพ.ญ.ภาวนา เชื้อศิริ บริษัท ซียูเว็ท เบส โมเดล
10.นายชนาธิป อังสนันท์สุข บริษัท อะควาอินโนแวค

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Ning

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง